Tussilago Produksjoner lager teaterforestillinger for barn, unge og voksne, med mål om å lage forestillinger som berører, engasjerer og inspirerer.
Med et scenespråk som utforsker samspillet mellom bevegelse, tekst og musikk skapes et visuelt og dynamisk scenisk uttrykk. 

Forestillingene er aktuelle i sin samtid både i kraft av tematikk og uttrykk.

GIFlogoColorLarge