Tussilago Produksjoner

Tussilago Produksjoner lager forestillinger for et bredt publikum i alle aldre. Felles for alle forestillingene er at musikk og bevegelse er bærende elementer i tillegg til teksten. Det legges vekt på samspillet mellom disse uttrykkene og det som oppstår i dette samspillet. Forestillingene er sterkt visuelle, dynamiske og lekne i formen. Med fokus på menneskers eksistens og tilværelse i dagens samfunn ønsker jeg å skape forestillinger som berører, inspirer og engasjerer. Jeg ønsker å uforske teaterrommets muligheter og magi. Der selve opplevelsen og forestillingen skapes i rommet mellom publikum og scenen.

Jeg ønsker å samarbeide med dyktige kunstnere og fagfolk. Alle produksjoner skal ha profesjonalitet i alle ledd. Jeg ønsker på denne måten å stadig kunne høste ny kunnskap og inspirasjon til å utvikle meg videre og skape gode forestillinger i samarbeid med gode folk.

Tussilago Produksjoners første egenproduksjon var Rekonstruksjoner som ble produsert i samarbeid med Mental Helse Ungdom i 2013.

Samarbeidet med Glød Produksjoner har vært frutkbart og foreløbig resultert i de to forestillingene Spor av meg og SNØ. Vi håper på at dette bare er starten på eventyret.

Den siste forestillingen Tida tok meg i handa var en co-produksjon med Holte Produksjoner og Harstad kulturhus. Vi håper og tror at denne flotte forestillingen som hadde premiere 20.april 2017 skal få et langt og godt liv.